Fizika Fizik Tedavi Merkezi - Kadıköy İstanbul

Hasta Hakları

Hizmetten Faydalanma Hakkı
Her birey, merkezimizde; dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, ideolojik görüş ve sosyal durumları konusunda ayrım gözetmeksizin hizmet alma hakkına sahiptir.

Bilgilenme ve Bilgi Edinme Hakkı

Her bireyin hastanemizde aldığı sağlık hizmetinin ve imkanlarının neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili tüm bilgileri gerek sözlü gerek yazılı olarak istemeye hakkı vardır. Tanı ve tedavi aşamalarında hastalarımız, kendileri ile ilgili tüm dosyalara bakma ve yazılı taleplerini ilettikleri takdirde tıbbi kayıtlarının tümüne erişme ve bu dosyaları çoğaltma hakkına sahiptirler. Herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece hastalarımız hakkında özel veya aile yaşamı ile ilgili bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Sağlık Kuruluşu, Personel Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımızın hizmet aldıkları sağlık kuruluşunu, doktoru, hemşireyi ve diğer sağlık personellerini değiştirme hakkı vardır. Hastalarımız kendilerine sağlık hizmeti veren tüm doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin görevini, unvanını ve kimliğini görme hakkına sahiptirler.

Gizlilik (Mahremiyet) Hakkı

Hastalarımız tedavi süreçleri boyunca her türlü sağlık hizmetlerini gizliliğe uygun bir ortamda alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın bilgileri, yaşamlarını tehlikeye sokmayacak şekilde korunur. Hastalarımız, kendilerine ait tüm bilgilerin gizli tutulması hakkına sahiptir.

Rıza Hakkı

Hastalarımız rızaları olmayan bir tıbbi müdahaleyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.

Saygı Hakkı

Hastalarımız güler yüzlü, saygılı, şefkatli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Danışma Hakkı

Hastalarımız kendi arzuları ile başka bir uzmana danışma hakkına sahiptir. Danışma sonucunda uzmanlığı alınan doktor ve tedaviyi sürdüren doktor görüş birliğine vardığında ilgili tedavi uygulanır.

Tıbbi İmkanlardan Yararlanma Hakkı

Hastalarımız tanı ve tedavilerdeki yeniliklerden ve son imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir.

Dini Hizmetlerden Yararlanabilme Hakkı

Hastanemizin imkanları dahilinde her hasta dini vecibelerini yerine getirme, dilediği kıyafeti giyme, inanç sembollerini kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

Hastanemizdeki her birey güvende olmayı, can ve mal güvenliğinin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesince refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptirler.

Görüş / Öneri, Şikayet Bildirme Hakkı

Hastalarımız haklarının ihlali durumunda her türlü görüş/öneri ve şikayet bildirme hakkına sahiptirler.